دختر شما اینگونه که می فرمایید اضطراب جدایی دارد و از این حیث ضروری است با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان به طور جامع ارزیابی و در خلال جلسات بازی و یا موسیقی و یا سایر اشکال کاردرمانی مشکلش حل و فصل شود و حتما پیگیر باشید چون عدم رفع این مشکل با افزایش سن تشدید شده و در زمان مدرسه گرفتار یهای بسیاری را به وجود خواهد آورد مخصوصا که علائم بالینی اضطراب یعنی شب ادراری هم دارد.

ما را به دیگران معرفی کنید!