نیاز به بررسی بیشتر داره ممکن است دچار اختلال selective mutism باشد که قطعا ریشه های اضطرابی دارد و همینطور به لحتظ اعتماد به نفس هم مشکلاتی دارد اما قطعا باید بیشتر بررسی شود حتما به کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید و فرزندتون را ارزیابی کامل کنید و از مداخلات کاردرمانی در اشکال بازی درمانی و موسیقی درمانی استفاده کنید حتما نتیجه مثبت حاصل خواهد شد. پیگیر باشید. در صورت تمایل و امکان می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!