سلام ؛ اگر این رفتارها در فرزند شما تکرار شونده و مداوم شده است، حتما می بایست با یک ارزیابی جامع کاردرمانی اشکالات ریشه یابی و راهکار تخصصی جهت حل و فصل آن را پیگیری نمایید . ممکن است فرزند شما در فاکتورهای توجهی و پردازشی دچار اشکال باشد ممکن است اشکالات ارتباطی و اضطرابی داشته باشد و … که همه این موارد پس از ارزیابی کامل او مشخص خواهد شد. می توانید با تعیین وقت قبلی، به کاردرمانی کوشا و یا سایر مراکز کاردرمانی (با مجوز رسمی از سازمان نظام پزشکی ) مراجعه نمایید. پیگیر باشید تا با افزایش سن فرزندتان با مشکلات پیچیده تری مواجه نشوید.

ما را به دیگران معرفی کنید!