در خصوص روشهای موثر مکالمه با فرزندان به کرات در کانال مطالبی منتشر شده است حتما مطالعه بفرمایید برخورد و رفتار شما بسیار تعیین کننده خواهد بود شیوه مکالمه صحیح با فرزندان را مطالعه و استقاده کنید حتما نتیجه خواهید گزفت.

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •