با سلام؛
حتما می بایست در وهله نخست به لحاظ پزشکی کامل چک شوند تا مطمئن شوید مشکلات جسمی و فیزیکی وجود ندارد. اگر این مساله را هم انجام داده اید و از صحت و سلامت فیزیکی فرزندانتان کاملا اطمینان دارید؛ می بایست برای ارزیابی جامع آنها اقدام کنید تا مشخص شود ریشه اشکال احتمالا رفتاری، اضطرابی و … چه هست تا با مداخلات تخصصی و یا سایر موارد مشکل حل شود. می توانید برای ارزیابی جامع به کوشا و یا سایر مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید.

در صورت امکان و تمایل، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!