با توجه به نشانه هایی که میفرمایید بهتر است فرزند شما به طور کامل ارزیابی شود تا اول از همه اشکالات احتمالی به درستی شناسایی و سپس در صورت لزوم از مداخلات کاردرمانی در اشکال مختلف(بازی، موسیقی و…) برای رفع مشکل استفاده کند. جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با کاردرمانی کوشا تماس بگیرید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!