احتمالا فرزند شما تاخیر کلامی و یا شناختی دارد و نمی داند که برای بیان آنچه می خواهد چه باید بکند بنابراین بهتر حتما به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه بفرمایید و با ارزیابی کامل علت مشکلات شناسایی و راهکار بهبود به شما ارائه خواهد شد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!