وقتی هم مربی و هم شما به این مساله مشکوک هستید حتما می بایست به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و با ارزیابی جامع و سپس استفاده از مداخلات کاردرمانی این مشکل را حل کنید سن طلایی فرزندتون رو از دست ندهید و نگذارید این اشکال به مدرسه برسد که بسیار گرفتار خواهید شد. در صورت تمایل و امکان می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!