با توجه به علائمی که میفرمایید فرزند شما احتمالا در خصوص موارد مربوط به توجه پایدار و تمرکز اشکالاتی دارد ضمن اینکه مشکلات اضطرابی و رفتاری هم که دارد موجب تشدید این مساله در وی شده است یعنی این یک رابطه دوسویه است نداشتن تمرکز موجب تشدید اضطراب و بالعکس خواهد شد. تداوم این مساله قطعا مشکلات یادگیری را نیز برای او به وجود خواهد آورد قطعا و ضرورتا نزد کاردرمانگران بروید و فرزندتان را به طور کامل ارزیابی بفرمایید تا با شناسایی ریشه های اصلی مشکلاتش، مسائل حل شود علی الخصوص که فرزند کوچکتر بسیار زیاد از او الگو می گیرد و همانگونه که فرمودید رفتارهایش دچار اشکال خواهد شد. ضروری است که پیگیر باشید.

ما را به دیگران معرفی کنید!