لطفا به هیچ عنوان برای یادگیری حروف اصرار نکنید و اصلا هم مهم نیست . در زمان مقرر و در مدرسه حروف الفبا را یاد خواهد گرفت . متاسفانه بسیاری از همین آموزشهای پیش از موعد بعدها در مدرسه باعث بروز اختلالات یادگیری خواهد شد. آنچه که مربوط به سنش هست نظیر نقاشی و کاردستی را درست انجام می دهد که خب خیلی هم خوب است بنابراین به فرزندتون فشار نیاورید لطفا. اگر منظور حروف و ترکیبات عربی باشد که در مقطع متوسطه هم بچه ها با اشکال مواجه می شوند چه برسد به یک بچه 5 ساله!!!

ما را به دیگران معرفی کنید!