لطفا مطلبی که در کانال همین امروز در خصوص حسادت فرزندان بزرگتر گذاشته شده است را کامل مطالعه بفرمایید و از راهکارهای گفته شده استفاده کنید . البته برای شما با توجه به اختلاف سنی فرزندانتان بسیار مناسب است که از یک جلسه فرزند پروری هم استفاده کنید تا کمی دقیق تر با فرزندانتان برخورد کنید.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!