حتما باید به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و در قدم اول فرزند شما کامل ارزیابی شود و ریشه اشکالات شناسایی شود و در قدم بعدی از مداخلات منظم کاردرمانی در اشکالی که می بایست، استفاده کنید تا وضعیت بهتر شود. البته توضیحات شما کافی نیست چون نتیجه مراجعه به پزشک را نگفته اید و اینکه آیا از درمان دارویی استفاده می کند یا خیر. اما حتما پیگیر باشید قطعا فرزند شما به مداخلات کاردرمانی نیاز دارد. در صورت امکان و تمایل با تعیین وقت قبلی می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!