کاملا مشخص است که فرزند شما مشکلات اضطرابی دارد و همین مساله بر عملکردهای او تاثیر منفی گذاشته و باعث شده که حتی اعتماد به نفس کافی برای برخورد با همسالان را هم نداشته باشد. ضروری است ابتدا درمان شود و سپس به مهد برود و هرچه سریعتر با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان فرایند درمان را آغاز کنید چون با بزرگتر شدن این مشکلات تشدید و قطعا برای رفتن به مدرسه بسیار مشکل خواهد داشت. در صورت امکان و تمایل می توانیدبا تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!