اتفاقا حتما باید به مراکز کاردرمانی مراجعه کنید و مشکلاتش رو علی الخصوص لکنت زبانش را درمان کنید . کمی اولویت بندی کنید. این مساله با افزایش سن تشدید می شود تصور کنید فرزند نوجوان شما لکنت زبان داشته باشد چقدر در جامعه آسیب خواهد دید و چه فرصتهایی را از دست خواهد داد. برای کاردرمانی و گفتار درمانی از مراکز دولتی و بهزیستی استفاده کنید.

ما را به دیگران معرفی کنید!