به هیچ عنوان اجازه این کار را به فرزندتان ندهید و اصلا به زبان نیاورید یعنی تذکر ندهید که نکن یا دست نزن. فقط در لحظه فاصله بگیرید و یا دستانش را آرام بگیرید و مشغول فعالیت دیگری شوید . رفته رفته درست می شود اندکی صبور باشید مهم این است که اصلا و به هیچ عنوان به صورت زبانی به این مساله اشاره نکنید و حساس ترش نکنید. البته با توجه به تصمیمی که گرفته اید و علایم پرخاشگری خیلی بهتر است که با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان کامل ارزیابی شود تا در صورت وجود سایر اشکالات از مداخلات کاردرمانی استفاده کرده و مشکلاتش حل شود و بعد از آن با خیال راحت برای فرزند دوم اقدام کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!