حتما و ضرورتا می بایست با مراجعه را مزاکز کاردرمانی فرزندتان را ارزیابی و از مداخلات کاردرمانی جهت حل و فصل مشکلات فرزندتان استفاده کنید حتی با توجه به مساله جدایی دیر هم اقدام کرده اید . بنابراین بیش از این تعلل نفرمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه بفرمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!