نه اصلا به هیچ عنوان الان نبریدش چون خیلی بدتر روی ذهنش تاثیر میزاره و بهش بگین که اون الان پیش ما نیست رفته تو آسمونها و پیش فرشته ها با اونا بازی می کنه و ما رو همیشه می بینه تو هم می تونی باهاش حرف بزنی چون صدای تو رو می شنوه و اتفاقا خیلی جای قشنگی رفته ولی خب نمی تونه پیش ما برگرده. تا اینکه بزرگتر بشه و مراسم ختمی را ببینه و بعدا براش توضیح بدین و اگرم خواست سرخاک ببرینش ولی نه در این سن بزارین یکی دو سال بگذره.

ما را به دیگران معرفی کنید!