ممکن است تاخیر کلامی و یا شناختی داشته باشد که خب هر چه هم باشد تولد فرزند نوپا اوضاع او را خراب تر کرده است حتما مطالب کانال در خصوص حسادت فرزند بزرگتر را بخوانید و استفاده کنید اما چون واکنشهای عصبی نظیر فشار دادن دندانها و … دارد برای اینکه آسیب نبیند لازم است که با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان ارزیابی و مشکلاتش از راه صحیح و تخصصی حل و فصل شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!