با توجه به سن و نشانه هایی که میفرمایید لازم است که حتما از مداخلات کاردرمانی(بازی درمانی و … ) جهت بهبود مشکلات رفتاری فرزندتان استفاده کنید که البته هر چه این اتفاق دیرتر بیفتد اشکالات قطعا بیشتر خواهد شد. با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان مشکل فرزندتان را تا بهبود پیگیری نمایید ضمن اینکه با توجه به مسائل فی مابین والدین بهتر است حتما از کمک مشاور هم استفاده کنید. در صورت تمایل و امکان و با تعیین وقت قبلی می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه کنید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!