احتمالا الگویی داشته و یاد گرفته و عادت کرده و علاوه بر اون مشکلات حسی ممکنه داشته باشه که در کانال در خصوص مشکلات حسی کودکان مطلب منتشر شده است حتما مطالعه بفرمایید ولی به طور کلی ارزیابی فرزند شما در یک مرکز کاردرمانی ضروری است تا اشکالات به طور دقیق شناسایی شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!