خیلی کار بدی می کنید که فرزندتون را کتک میزنید ، بچه کوچکتر از دو سال را اصلا وارد بحثهای رفتاریش نمی شویم. اخلاق و رفتار بد در این سن معنی ندارد . حتما به یک متخصص مغز و اعصاب کودکان مراجعه کنید تا با بررسی دقیق علت جیغ ها و گریه هایش مشخص شود بنده خدا.

ما را به دیگران معرفی کنید!