با توجه به مسائلی که میفرمایید ممکن است اشکالات یادگیری و دیکته نویسی داشته باشد و برخی فاکتورهای توجهی او دچار اشکال باشد . بهتر است با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان حتما به صورت جامع ارزیابی شود. تا با علت یابی مسائلش حل شود پیگیر باشید چون خود ضعف در فاکتورهای توجهی می تواند منجر به عصبی شدن کودک شود. در صورت امکان و تمایل با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!