به هیچ عنوان جای او را عوض نکنید و اجازه دهید همچنان تنها بخوابد و سعی کنید متوجه عوامل ترس در اتاقش شوید . در کانال مطلبی در خصوص خواب کودکان منتشر شده حتما مطالعه بفرمایید. اگر نتوانستید کاری از پیش ببرید بهتر است با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان مسائل اضطرابی فرزندتان را چک کنید و راهکار بگیرید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!