طی یکی دو روزه آینده مطلب مفصلی در این خصوص در کانال منتشر خواهیم کرد چون سوال مشترک بسیاری از والدین است. حتما مطالعه بفرمایید . کاربرگ ها هم دقیقا طبق عملکردش رنگ کنید و توضیح بدین که این کاربرگها بر اساس کاری که تو انجام میدی و یا نمیدی باید رنگ بشه، هرگز و هیچگاه (حتی اگر هم گهگاه مشکلاتی وجود دارد) جایگاه معلم، مربی و آموزگار را در نزد کودک تخریب نکنید و او باید بفهمد که خواسته معلمش بسیار با اهمیت است و ضرورت دارد که با صداقت و درستی هر چه تمام تر انجام شود. در اینگونه موارد ما چیزی به عنوان حالا ایندفعه و رنگشو درست بزنو … نداریم چون هرگز اجازه نداریم دروغ بگوییم.

ما را به دیگران معرفی کنید!