کار اشتباهی نکردین اینجوری یاد می گیره که قرار نیست همیشه همه خواسته هایش برآورده شود و به طور کلی از 2 سالگی به بعد کودک باید یاد بگیرد که نه بشنود و اثر منفی ندارد . اما اگه گریه کنه و شما جواب بدین اثر منفیش اینه که با گریه همه چیز رو از شما میخواد.

ما را به دیگران معرفی کنید!