گفتاردرمانی شاخه ای از علم توانبخشی است که اغلب به مشاوره و درمان مشکلات گفتاری و زبانی افرادی می پردازد که یا به صورت مادرزادی و ارثی، یا در دوره ی رشد و یا به دلیل آسیب های بعد از تولد و محیطی دچار این مشکلات شده اند. آسیب شناس گفتار و زبان با انجام ارزیابی های بالینی و تخصصی به تشخیص و در نهایت برنامه ریزی برای درمان مشکلات گفتاری می پردازد. 
قبل از مطالعه انواع اشکالات و اختلالات گفتار و زبان می توانید در اینجا وضعیت کیفیت گفتار کودکتان را با شاخص ها بسنجید.  

گفتاردرمانگران در حیطه های زیر به رفع اشکالات و اختلالات کمک می کنند:

 • اختلالات بیانی
  آن دسته از مشکلاتی هستند که در آن یا کودک دچار تأخیر در شروع گفتار است و یا در چیدن کلمات در کنار هم و ساختن جمله ناتوان و ضعیف است که در این صورت کودک نمی تواند ارتباط خوبی با دیگران داشته باشد.
  علل تاخیر کلامی در کودکان را بخوانید. 
 •  اختلالات تلفظی:
  نادرست تلفظ کردن صدا یا صداهایی در کلمات مانند گفتن تیپ به جای سیب یا گدو به جای گردو.

   

 •  اختلالات در روانی بیان وسرعت بیان:
  مانند لکنت، تندگویی یا جویده گویی که تحت شرایطی جریان صحبت کردن به وسیله وقفه های نابجا، تکرار پشت سرهم صداها یا کلمات و کشیدن بخشی ازکلمات متوقف و شکسته می شود مانند س…س…س…سلام.

   

 •  اختلالات بلع و تغذیه:
  اغلب در نوزادان نارس دیده می شود که به صورت مشکل در مکیدن و بلع وجود دارد. در کودکان به صورت مشکلات در جویدن و بلع غذا و پریدن مکرر مایعات به حنجره و ریه می باشد که اگر درمان نشود به اختلالات گفتاری منجر خواهد شد.

   

 •  اختلالات صوتی وحنجره ای:
  هرگونه مشکلی در زیر و بمی، بلندی و کیفیت صدای گوینده که شنونده را متوجه اختلال در صدا نماید در این طبقه قرار می گیرد. اعم از گرفتگی صدا، وجود صدای زنانه در مردان، وجود صدای مردانه و بم در زنان، ناتوانی درصحبت کردن با صدای بلند،صحبت کردن به صورت تو دماغی و … .

   

 •  اختلالات درکی:
  هرگونه اختلال در درک و یا دریافت گفته های دیگران را گویند که غالبا پس از ضربه های وارده به سر، سکته های مغزی و آسیب های مغزی در افراد آسیب دیده ایجاد می شود.

کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا واقع در منطقه یوسف آباد تهران، در زمینه رفع اشکالات و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در کنار شما خواهد بود .  برای آشنایی با خدمات کوشا می توانید به رسانه های زیر بپیوندید: