کاردرمانی “Occupational therapy”، شاخه ای از علوم توانبخشی است که هدف آن توانمند سازی فرد به گونه ای است که بتواند به طور مستقل زندگی کند، مولد باشد و از زندگی خود لذت ببرد.  کودکی که از مداخله کاردرمانی بهره می برد، به علل مختلفی در استفاده از تمام و یا برخی مهارتهای خود، اعم از حرکتی، شناختی، ادراکی، رفتاری، اجتماعی و یا گفتاری دچار ضعف و ناتوانی استکاردرمانگر Occupational therapist به کودک در بازتوانی عملکردهای ذهنی، جسمی و رفتاری کمک می کند.  

 • چگونه از خود مراقبت کند
 • به چه صورت فعالیتهایش را انجام دهد 
 • چگونه تفریح کند و  …

 در مداخلات کاردرمانی ذهنی و جسمی به فرد کمک می شود تا 

 •  عملكردهاي اجراييش بهبود يافته و تقويت شود.
 • تمركز بيشتري داشته باشد.
 • به آنچه ميبيند و ميشنود به درستي دقت كند.
 • بهتر به خاطر بسپارد و حافظه اش تقويت شود
 • بتواند برنامه ريزي و زمان بندي كند.
 • مهارتهاي حركتي را اصلاح و تقويت كند.
 • در حركات خود تعادل و هماهنگي بيشتري داشته باشد.
 • از حواس پنجگانه اش به درستي استفاده كند.

در مداخلات کاردرمانی كوشا به فرزند شما كمك می شود تا بتواند خوب خودش شود:

 • تمركز بيشتري داشته باشد.
 • به آنچه ميبيند و ميشنود به درستي دقت كند.
 • بهتر به خاطر بسپارد و حافظه اش تقويت شود.
 • بتواند برنامه ريزي و زمان بندي كند.
 • مهارتهاي حركتي را اصلاح و تقويت كند.
 • در حركات خود تعادل و هماهنگي بيشتري داشته باشد.
 • از حواس پنجگانه اش به درستي استفاده كند.
 • بتواند به محرکها پاسخ صحیح و به موقع بدهد.
 • هيجانات و احساسات خود را به درستي بروز دهد.
 • دستور پذير و قانونمند باشد.
 • با گروه همسالان روابط و تعاملات صحيح و مثبتی داشته باشد.
 • بتواند مستقل باشد و اعتماد به نفس کافی در موقعیتهای متفاوت را برای تعامل صحیح داشته باشد.
 • در موقعيت هاي متفاوت رفتار صحيح بروز دهد.
 • اعتماد به نفس را در او تقويت ميكند.
 • مشكلات اضطرابي و خشم و پرخاشگري كودك را مهار مي كند.
 • بتواند خواسته هايش را به درستي بيان كند.
 • مهارتهاي كلامي اش تقويت شود.
 • بتواند با استفاده از كلمات و كلامش ارتباط صحيح برقرار كند.

همچنين كمك به كودكاني كه دچار اشكالات و اختلالاتي هستند كه بهره گیری از مداخلات توانبخشی در اشکال متفاوت آن (کاردرمانی، گفتاردرمانی، بازی درمانی، موسیقی درمانی)، برای رشد و استقلالشان کاملا ضروری است؛

 اتیسم، سندرم آسپرگر، بیش فعالی، فلج مغزی، سندرم داون و سایر اختلالات رشدی، اختلالات ذهنی، اختلالات حسی و حرکتی، فلج مغزی، اختلالات رفتاری و ارتباطی، اختلالات اضطرابی، اختلالات گفتار و زبان.

به طور کلی در کاردرمانی کوشا؛ مداخلات کاردرمانی برای کودکان در اشکال زیر صورت می پذیرد:

 • کاردرمانی ذهنی و جسمی
 • بازی درمانی انفرادی و گروهی
 • پردازشگر هوشمند
 • موسیقی درمانی