این وسیله نوعی ابزار ارزیابی (چند زمینه ای مغزی) و درمانی است که در مداخلات درمانی به عنوان ابزاری برای بهبود کارکردهای عصبی در زمینه های مختلف نظیر ترتیب و برنامه ریزی حرکتی استفاده می شود.
آی ام؛ ابزاری چندوجهی است که از یک نرم افزار اختصاصی و نیز چند بخش سخت افزاری (هدفون، ترنسمیترهای متحرک و ابزارهای متصل شونده به اندام و …) تشکیل گردیده است.

  • مداخلات آی ام چگونه عمل می کند؟ 

مداخلات آی ام فرد را  به چالش می کشد تا طیف وسیعی از تکنیک ها و تمرینهای چندوجهی مربوط به کل بدن را با یک ضربان هماهنگ کند. بر اساس بازخورد یک امتیاز در میلی ثانیه توسط دستگاه ارائه می شود.
انجام فعالیتهای آی ام فرد را از طریق دریافت راهنمایی های شنیداری، دیداری و سایر محرکهای حسی (که توسط کاردرمانگر هدایت می شود)، درگیر می‌کند تا بتواند بهترین عملکرد را نشان دهد و همچنین با ارائه بازخورد فوری او تشویق می شود تا امتیازات خود را بهبود بخشد.

این ابزار به طور اختصاصی در کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا استفاده می شود و می تواند در تقویت  شناخت، توجه، تمرکز، حافظه، گفتار و زبان، سایر عملکرد اجرایی و همچنین مهارت های حسی و حرکتی بهبود قابل ملاحظه ای را ایجاد کند؛ که این بهبود به صورت کمی و کیفی قابل شناسایی است و کمی بودن نتایج یکی از مزینهای اصلی استفاده از مداخلات آی ام تراپی است.

  • آی ام تراپی بر کدام نواحی مغز تاثیر می گذارد؟ 

آی ام تراپی یک روش درمانی مبتنی بر شواهد و البته بسیار جذاب است که توسط کاردرمانگر با کودکان و نوجوانانی که دچار اشکالات و یا اختلالات متفاوتی در زمینه های حسی حرکتی، پردازشی، توجهی و یادگیری و غیره هستند کمک می کند.
بهره گیری از مداخلات آی ام می تواند بهبودهایی را در نواحی زیر از مغز نشان دهد که با تثبیت فرد این تغییرات ماندگار منجر به ارتقای قابل ملاحظه عملکردهای اجرایی خواهد شد:

تاثیر آی ام بر مغز

ترکیب عملکردهای پردازشی، حرکتی، هماهنگی و رفتاری توسط دستگاه ارزیابی و به فرد نمره اولیه داده می شود و سپس در خلال جلسات بر اساس تکنیکهای درمانی با مشارکت کامل فرد، زمینه هایی که مستلزم بهبود است رفته رفته رشد پیدا می کند و اشکالات از بین می رود.  
استفاده از این ابزار، پیشرفت و بهبود اساسی در زمینه های زیر را نشان می دهد: 

برای رسیدن به نتیجه و ایجاد تغییرات نظم و تداوم جلسات تا تثبیت، بسیار اهمیت دارد. بنابراین زمانی برای کمک به فرزندتان از مداخلات آی ام کمک بگیرید که می توانید در یک دوره درمانی منظم حضور داشته باشید. 

کمک ویژه کوشا  به نوجوانان را از طریق مداخلات آی ام تراپی، حتما مطالعه کنید. 

کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا واقع در منطقه یوسف آباد تهران، در زمینه رفع اشکالات و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در کنار شما خواهد بود . 


برای آشنایی با خدمات کوشا می توانید به رسانه های زیر بپیوندید: