والدین عزیز شما با اجرای تغییراتی کوچک می توانید شاهد نتایج شگفت انگیزی باشید. بسیاری از اشکالات رفتاری فرزندان شما ریشه در روشهای نادرست فرزند پروری شما دارد از جمله؛

  • کودکی که پرخاشگر است
  • کودکی که نمی تواند به درستی ارتباط برقرار کند
  • کودکی که نسبت به قوانین خانه بی توجه است
  • کودکی که همسالان و یا خواهر برادر خود را آزار میدهد
  • کودکی که برای رسیدن به خواسته هایش جیغ و داد و گریه می کند
  • کودکی که ناسزا میگوید و یا حتی به کرات دروغ میگوید
  • کودکی که نسبت به انجام وظایف روزمره اش بی تفاوت است (نوشتن تکالیف، خواندن دروس، نظافت اتاق و …)

و بسیاری دیگر از مواردی که شاید به صورت روزانه مشاهده می کنید. می توانید با صرف هزینه ای مختصر به این مشکلات پایان دهید و با استفاده از مشاوره ویژه فرزند پروری کوشا و بهره گیری از تکنیکهای عملی و کاربردی، چالش و درگیری با فرزندانتان را به تعامل و تفاهم مثبت و سازنده تبدیل کنید.
همچنین با  توجه به نقش اساسی والدین در پیشبرد اهداف مداخلات کاردرمانی، علی الخصوص زمانی که اشکالات فرزندان بیشتر در حوزه مسائل رفتاری، ارتباطی و انطباقی است، کاردرمانی کوشا جلسات ویژه مشاوره فرزند پروری را برای مراجعین نیز برگزار می کند تا آنها بتوانند با برخوردی صحیح و اصولی در خلال جلسات کاردرمانی (بازی درمانی و …) ؛ به رفع اشکالات فرزندشان کمک کنند. در این جلسات والدین می آموزند که چگونه می بایست با برخوردی صحیح ، محیطی منضبط و با نشاط در خانه ایجاد کنند که به بتوانند در رفع اشکالات رفتاری و ارتباطی فرزندانشان موثر واقع شوند