آیا کودکانتان را برای رفتن به مدرسه تجهیز کرده اید؛ لوازم تحریر، لباس مناسب، کیف و کفش و …، تجهیزات اساسی نیستند بلکه ملزوماتی هستند که به کمک آنها کودک وارد فضای آموزشی می شود. تجهیزات اساسی برای کودکی که به مدرسه می رود ، سطح عملکرد و مهارتهای رشدی اوست که شامل:  

  • مهارتهای حركتی درشت

بتواند به راحتی بنشیند, بایستد, راه برود, بدود، لی لی کند، توپ بازی کند، تعادلش را حفظ کند، در موقعیتهای متفاوت به راحتی تغییر وضعیت بدهد . 

  • مهارتهای حرکتی ظريف

بتواند به راحتی از انگشتان خود استفاده کند، مداد در دست بگیرد، بخورد, نقاشي كند, لباس بپوشد, بازي كند, بنويسد و بند کفشهایش را ببندد و باز کند، زیپ کیفش را باز و بسته کند. 

  • مهارتهای گفتاری

با دیگران به راحتی صحبت کند, مفهوم و منظورش را به درستی با کلمات ادا کند، سایر افراد کلام او را متوجه شوند،آنچه كه ديگران مي گويند را به درستی درک کند. 

  • مهارتهای شناختي

شناخت عمومی او متناسب با سنش باشد، قدرت تفكر داشته باشد، یاد بگیرد , مسائل را درك کند، توانایی حل مسأله داشته باشد، بتواند  استدلال کند ، حافظه اش به درستی عمل کند. 

  • مهارتهای رفتاری و اجتماعي

قوانین را می پذیرد و رعایت می کند، از مسئولین مدرسه و والدین حرف شنوی دارد، می تواند ساعتها بر روی صندلی کلاس به راحتی بنشیند، با همسالان خود تعامل مثبت برقرار می کند، در فضای آموزشی می تواند ارتباط مناسبی با آموزگاران داشته باشد.

بنابراین با انجام سنجش آمادگی ورود به مدرسه کوشا اگر کودکتان به درستی مجهز نشده است، سریعتر به او کمک کنید تا او هم مانند سایرین دوران تحصیلی بانشاطی را تجربه کند ضمن اینکه اینگونه شما می توانید از تبدیل اشکالات کوچک کودکی به اختلالات بزرگ نوجوانی هم جلوگیری نمایید.


فرزندتان را بسنجید؛ شاخص هایی برای ارزیابی والدین

در اینجا می توانید وضعیت رشد مهارتهای اصلی در فرزندتان را به مرور زمان،  بررسی کنید: