اهمیت توجه و تمرکز  توجه و تمرکز پایه و اساس یادگیری است. اما تنها دلیل اهمیت آن برای فرد، این نیست که بتواند تحصیلات خوبی داشته باشد و در امر یادگیری موفق باشد. در واقع توجه و تمرکز لازمه انجام صحیح و ساختارمند امور روزمره زندگی است.
وقتی فرد از توجه قابل قبولی برخوردار است می تواند خوب ببیند و خوب بشنود و به سایر محرکهای حسی محیطی واکنش صحیح و به موقع نشان دهد. فعالیتهایش را با ترتیب و توالی و نظم به پایان برساند. آنچه را که می بایست به یاد داشته باشد و قرار، استمرار و هماهنگی های لازم را برای انجام فعالیتهای روزمره اشت داشته باشد.
حال وضعیتی را تصور کنید که فاکتورهای برشمرده در بالا دچار اشکال باشد و فرد بی توجه باشد. همواره برای انجام امور روزمره و حتی ساده ترین موراد ممکن است با مشکل مواجه شود.

کاردرمانی کوشا این مشکل را حل می کند.
در کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا؛ توجه و تمرکز کودکان و نوجوانان توسط دستگاه پردازشگر هوشمند (IM)، که منحصرا در این کلینیک استفاده می شود، ارزیابی و سپس ارتقا می یابد.سطح توجه و تمرکز ابتدا اندازه گیری می شود و به صورت نمره کمی اولیه ارائه می شود.  
با توجه به مجموعه فعالیتهایی که فرد انجام می دهد (طبق استاندارد ارزیابی دستگاه)؛ دستگاه نمره ارزیابی اولیه را که حاصل ترکیبی از عملکردهای اجرایی نظیر عملکردهای پردازشی، هماهنگی ها، مهارتهای ادراکی، سرعت پردازشی و خود تنظیمی است، برای فرد تعیین می کند. نمره فرد نشان می دهد آیا او از توجه و تمرکز لازم برخوردار هست یا خیر؟

برای نمرات پایین تر از سطح قابل قبول، بر اساس سن و سایر متغیرها و طبق طراحی کاردرمانگر، ترتیب و توالی ماژول های درمانی دستگاه، برنامه ریزی می شود.جلسات درمانی با مشارکت کامل فرد و انجام یک سلسله فعالیتهای تعریف شده، آغاز می شود.
از این طریق فرد در خلال جلسات رفته رفته به سطح قابل قبول می رسد و ترکیبی از عملکردهای اجرایی او که منجر به ارتقای سطح توجه و تمرکز می شوند، طی این فرایند درمانی و مرحله ای ابتدا اصلاح و سپس تقویت می شود.

محدوده سنی
این مداخله درمانی ویژه توجه و تمرکز در کودکان و نوجوانان می باشد. کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا از 7 تا 17 سال را در خصوص این مساله پذیرش می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.  

نشانه های بی توجهی در روزمره کودکان چیست؟ 

معمولا در فعالیتهای روزمره کودکی که دچار اختلال نقص توجه است، موارد زیر را مشاهده می کنید: 

 • کودک دارای نقص توجه معمولا کودکی است که در موقعیت هایی که نیازمند حفظ توجه و سازماندهی است، عملکرد خوبی ندارد.
 • آنها نوعاً کودکان جالبی هستند که به طور صریح نافرمان نیستند ولی در یافتن انگیزه مشکل دارند و به چیزهایی که توجه می کنند برایشان جذابیت زیادی ندارد.
 • این کودکان در فعالیت های روزمره فراموشکار هستند و به نظر می رسد که هرگز از پیش قوانین را نشنیده اند.
 • آنها از روی بی دقتی به جای عمل تفریق، عمل جمع و به جای عمل ضرب عمل تفریق را انجام می دهند.
 • علاقه بیشتری به صداهای بیرون دارند تا گوش کردن به معلم.
 • در حالی که برای انجام بازی های کامپیوتری برای ساعت ها مشکلی ندارند.
 • انجام چند مسئله حساب مسبب گریه و قشقرق در آنها می شود.
 • آنها کیف، تکالیف خانه، ژاکت و ظرف غذای خود را گم می کنند.
 • به ندرت کارها و تکالیف خانه بدون تلاش زیاد والدین به پایان می رسد.
 • میز، کیف و تخت خوابشان به حدی درهم برهم است که شما می ترسید به آن نزدیک شوید.
 • تا زمانی که کسی از آنها نخواهد کاری انجام دهند، آنها عالی هستند.

در خصوص توجه و تمرکز کودکان بیشتر بدانید. 

نکته پایانی
:

 به جای سرزنش و تنبیه، کودکتان را به کاردرمانگران بسپارید. این اختلال تا حدود زیادی بهبود خواهد یافت.

کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا واقع در محله یوسف آباد تهران، در زمینه رفع اشکالات و توانمندسازی کودکان و نوجوانان، همراه شما خواهد بود. 
تماس با ما

برای آشنایی با خدمات کوشا می توانید به رسانه های زیر بپیوندید: