مشاوره ویژه فرزندپروری

مشاوره ویژه فرزندپروری

image

والدین همواره نقشی اساسی در پیشبرد مداخلات کاردرمانی دارند. علی الخصوص زمانی که اشکالات فرزندان بیشتر در حوزه مسائل رفتاری، ارتباطی و انطباقی است. در این راستا کاردرمانی کوشا جلسات ویژه مشاوره فرزند پروری را برای والدین برگزار می کند تا آنها بتوانند با برخوردی صحیح و اصولی در خلال جلسات کاردرمانی (بازی درمانی و ...) ؛ به رفع اشکالات فرزندشان کمک کنند. در این جلسات والدین می آموزند که چگونه می بایست با برخوردی صحیح ، محیطی منضبط و با نشاط در خانه ایجاد کنند که به بتوانند در رفع اشکالات رفتاری و ارتباطی فرزندانشان موثر واقع شوند.