ارزیابی جامع کودکان و نوجوانان

ارزیابی جامع کودکان و نوجوانان

image

یکی از خدمات اساسی که در کاردرمانی کوشا ارائه می شود، ارزیابی جامع کودکان و نوجوانان است. از این طریق والدین نسبت به وضعیت عملکردهای اجرایی، رفتاری و انطباقی فرزندانشان آگاه می شوند و چنانچه اشکالاتی وجود داشته باشد که مستلزم رسیدگی و درمان باشد، مشخص و راهکار تخصصی جهت حل و فصل مشکلات ارائه خواهد شد. 

ارزیابی کودکان شامل:

 1.  ارزیابی جسمی
 2. ارزیابی مهارتهای حرکتی، هماهنگی ها و تعادل
 3. ارزیابی مهارتهای شناختی و ادراکی
 4. ارزیابی مهارتهای پردازش شنیداری و دیداری
 5. ارزیابی مهارتهای کلامی
 6. ارزیابی مهارتهای ارتباطی و رفتاری
 7. ارزیابی مهارتهای مربوط به توجه و تمرکز
ارزیابی نوجوانان شامل: 
 1. ارزیابی مهارتهای مربوط به توجه و تمرکز 
 2. ارزیابی مهارتهای پردازش شنیداری و دیداری
 3. ارزیابی مهارتهای حرکتی، هماهنگی ها و تعادل
 4. ارزیابی مهارتهای رفتاری و اجتماعی
اگر میخواهید نسبت به چگونگی رشد مهارتهای اصلی فرزندتان به تناسب سنش، آگاه شوید می توانید از ارزیابی جامع کاردرمانی کوشا استفاده نمایید. 
همچنین شما می توانید سوالات خود را در خصوص عملکرهای اجرایی و رفتاری فرزندتان در مشاوره آنلاین کوشا مطرح کنید، کاردرمانگران کوشا به شما پاسخ خواهند داد. 
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
بازیها و نکات کاربردی بسیاری، ویژه والدین و مربیان و آموزگاران در کانال تلگرام کوشا منتشر شده است .