موسیقی درمانی

موسیقی درمانی

image

موسیقی درمانی با استفاده سازمان یافته و تجویز شده از موسیقی و فعالیت های آن بر تغییر حالات ناسازگاری و رفع اختلالات متمرکز است.

شرح خلاصه ای از اهداف جلسات منظم موسیقی درمانی در ادامه آمده است:

تقویت مهارتهای حسی و حرکتی

تقویت مفاهیم مربوط به جهت یابی و تجسم فضایی

تقویت مهارتهای اجتماعی کاهش مقاومت و گسترش دامنه همکاری ها 

تقویت دامنه توجه و تمرکز تقویت مهارتهای خواندن و درک مطلب

تقویت حافظه افزایش سطح یادگیری