گروه درمانی

گروه درمانی

image

در کاردرمانی کوشا مداخلات درمانی گروهی به صورت بازی درمانی گروهی و در گروه های سنی همگن انجام می شود. کودکانی که از مداخلات کاردرمانی گروهی استفاده می کنند ممکن است یک یا چندین مورد از اشکالات زیر را داشته باشند:
  • اشکالات رفتاری تکرار شونده
  • عدم توانایی در کنترل و بروز موثر (به موقع و صحیح) هیجانات و احساسات
  • ناتوانی در دوست یابی
  • عدم توانایی در برقراری صحیح تعاملات اجتماعی در محیط های متفاوت 
  • وجود خشم و رفتارهای پرخاشگرانه 
  • عدم تحمل شکست
  • ناتوانی در داشتن رقابتی موثر و لذت بخش
  • اعتماد به نفس کم و ...
در گروه اشکالات کودک نمایان می شود و سپس درمانگر با تکنیک های ویژه ؛ رفته رفته اشکالات را طی جلسات گروهی و با مشارکت کامل کودک، حل و فصل می نماید. 

اگر میخواهید نسبت به چگونگی رشد مهارتهای اصلی فرزندتان به تناسب سنش، آگاه شوید می توانید از ارزیابی جامع کاردرمانی کوشا استفاده نمایید. 
همچنین شما می توانید سوالات خود را در خصوص عملکرهای اجرایی و رفتاری فرزندتان در مشاوره آنلاین کوشا مطرح کنید، کاردرمانگران کوشا به شما پاسخ خواهند داد. 
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
بازیها و نکات کاربردی بسیاری، ویژه والدین و مربیان و آموزگاران در کانال تلگرام کوشا منتشر شده است .