بازی درمانی

بازی درمانی

image

بازی درمانی به عنوان یک تجربه بازی که خود نوعی درمان است، رابطه امنی بین کودک و بزرگسال برقرار می كند. 
در تجربه بازی درمانی، کاردرمانگر که در حیطه بازی درمانی فعالیت میکند، محوطه امنی به کودک می دهد تا خود را امتحان کند، و از طریق بازی خود را ابراز کند و با انجام این کار یاد بگیرد خود را بهتر بشناسد تا اينكه دانش خود را در مورد به کار گیری ظرفیت های خود در راههای مناسب تر بالا ببرد. 
هدف از بازی درمانی ایجاد یک محیط صمیمانه و راحت است تا کودک بتواند در هنگام درمان از توانایی های خود در حل مشکلات بهره گیرد.
کودک در خلال بازی، دنیای گسترده و فراتر از حد ظرفیت خود را به جهانی کاهش می دهد که توانایی دستکاری آنرا دارد و بدین ترتیب، تصور سلطه بر دنیای برونی به طور موقت در وی ایجاد می شود. 
کاردرمانگر کودک را از دنیای درونی به بیرون کشیده و به ارتباط او با دنیا کمک  می کند و سبب می شود تا کودک خود را با دنیایی که در آن زندگی می کند ارتباط داده و تجربه های محدود خود را وسعت بخشد در نتیجه به فرزند شما کمک می کند تا در تعاملات اجتماعي و مسائل رفتاري، صحيح و موفق عمل كند:

  • هيجانات و احساسات خود را به درستي بروز دهد.
  • دستور پذير و قانونمند باشد.
  • با گروه همسالان روابط و تعاملات صحيحي داشته باشد.
  • مشكلات اضطرابي را حل مي كند. 
  • در موقعيت هاي متفاوت رفتار صحيح بروز دهد. 
  • اعتماد به نفس را در او تقويت ميكند.
  • خشم و پرخاشگري كودك را مهار مي كند.