موسیقی درمانی,توجه و تمرکز,بیش فعال,اضطراب جدایی

آموزش موسیقی چگونه مغز را شکل می دهد؟

موسیقی دان ها بطور مشخص مغز متفاوتی دارند.برای نمونه عکس برداری از مغز افرادی که پیانو می نوازند نشان می دهد که مغز انها در قسمت کنترل انگشت ها بزرگتر از دیگران است. علاوه بر این اسکن مغز کودکان 9-11 ساله نشان میدهد که کودکان که با سازها بازی کرده اند بطور معنی داری حجم ماده هاکیتری مغزشان در فشر حسی-حرکتی و در فسمت پشت مغز بیشتر از سایر کودکان است. در واقع موسیقی دان ها بطور معنی داری در چند بخش از مغز خود دارای ماده خاکستری بیشتری هستند. مقایسه نوازندگان حرفه ای کیبورد با نوازندگان اماتور قابل توجه بود. اگرچه هر دو گروه اموزش موسیقی می دیدند ولی حرفه ای ها دو برابر تمرین می کردند و به طور معنی داری حجم ماده خاکستری مغزشان در بعضی از قسمت ها بیشتر بود.
  

ژنتیک:

این که حجم ماده خاکستری مغز موسیقی دان ها بیشتر است . یک قضیه ساده ژنتیکی نیست. تحقیقات مشان داده است که مغز کسانی که موسیقی نمی نوازند در پاسخ به اموزش موسیقی تغییر می کند.
آیا این تفاوتها در مغز نشاندهنده تفاوت درهوش است؟ ممکن  است اینطور باشد زیرا در یک مطالعه بر روی بچه های 9الی 11 ساله، طی اجرای چند تست؛ کسانی که موسیقی کار میکردند بهتر از افرادی که موسیقی کار نمی کردند، بودند و در فرهنگ لغت وزدن ضربات اهسته وپیوسته با انگشت، به طور معنی داری امتیازبالاتری گرفتند.  آن ها همچنین گرایش بیشتری به سمت مهارتهای ریاضی وفضایی داشتند ولی از نظر اماری قابل توجه نبود.
 
موسیقیدان ها تکالیف شناختی رابهتر انجام می دهند
کودکان با اموزش موسیقی اغلب موفقیت بیشتری در اعمال شناختی پیدا می کنند.
به عنوان مثال بررسی روی کودکان 4 تا 6 ساله نشان میدهد که موسیقی می بینند عملکرد حافظه بهتری نسبت به سایرین دارند و نتایج پژوهش های دیگری نشان می دهد که  موسیقیدان ها به طور معنی داری در موارد زیر بهتر عمل می کنند:
  •  
  • مهارتهای خواندن
  • فرهنگ لغت
  • حافظه کلامی
  • صوت شناسی
  • توانایی های ریاضی
  • مهارتهای زمانی-فضایی
 

چرا کلاس موسیقی هوش را افزایش می دهد؟

کلاس های موسیقی منجر به افزایش هوش می شود احتمالا برای این که به بچه ها می اموزد:
 
در دوره های زمانی طولانی توجه خود را روی یک موضوع متمرکز نمایید.
علایم موسیقی رارمز گشایی کنند.
علایم موسیقی رابه نمونه های دقیق عملیاتی تبدیل کنند.
انواع صدا را درهر زمان تشخیص می دهند .
نقش قطعات صدا را در هر زمان تشخیص دهند.
قطعات بلند موسیقی رابه یاد بسپارند.
نسبتها و بخشهای موسیقی (برای مثال نت 4/1 نصف نت 2/1) را بفهمند.
با اجرای یک مجموعه موسیقی بداهه سرایی نمایند.
همه این توصیفات این ایده مشترک را ایجاد می کند که کلاس های موسیقی می توانند باعث افزایش هوش شوند.
بررسی ها نشان میدهد که اموزش موسیقی صرفا علت اصلی افزایش هوش نیست.
یک مطالعه تجربی نشان داد که کودک 4 ساله ای که در طی 6 الی 8 ماه، هر هفته آموزش موسیقی کیبرد را در شرایط کنترل شده داشتند، نتایج بهتری از آزمون مهارت های فضایی نشان داده اند.

نظرات (0)

image
نظر شما درباره این مطلب
image
(E-mail)
Left Col