image

تفاوت کاردرمانی با سایر درمانها چیست؟

وجه تمایز و مزیت کاردرمانی در مقایسه با سایر درمانها، تاکید آن بر...

ادامه ...
image

بازی درمانی را بهتر بشناسیم

نخستین سال های زندگی کودک مهمترین دوره آموزش به شمار می رود . در صورتی که امکانات مناسب در دسترس آنان قرار گیرد شخصیت و یادگیری و هوش بسط و گسترش قابل ملاحظه ای می یابد. از آنجایی که بازی مقدمۀ یادگیری و وسیله ای برای پرورش رشد کودک است،کودک به وسیله بازی یاد می گیرد گوش کند، آموزش ها را دنبال کند، به...

ادامه ...
image

کاردرمانی به چه کودکانی کمک می کند؟

 رفع یک سوء تفاهم؛ بسیاری گمان می کنند که کاردرمانی، مخصوص افراد با نیازهای ویژه ذهنی و جسمی است... اما خیر اینگونه نیست.جالب است بدانید که میانگین آمار مراجعین به کاردرمانی کوشا در 5 ساله  93 الی 98 نشان می دهد که همواره بیش از 90% مراجعین، کودکان کاملا...

ادامه ...
image

کاردرمانی کودکان چیست؟

 کاردرمانی "Occupational therapy"، شاخه ای از علوم توانبخشی است که هدف آن توانمند سازی فرد به گونه ای است که بتواند به طور مستقل زندگی کند، مولد باشد و از زندگی خود لذت ببرد.  کودکی که از مداخله کاردرمانی بهره می برد، به علل...

ادامه ...
image

کاردرمانگر چگونه به کودک شما کمک می کند؟

کاردرمانگر به فرزند شما کمک می کند تا عملكردهاي اجراييش بهبود يافته و تقويت شود:

ادامه ...
image

بازی درمانی به چه کودکانی کمک می کند؟

بازی درمانی برای کودکانی به کار می رود که دچار مشکلات هیجانی و رفتاری و یا...

ادامه ...