image

بازی درمانی

نخستین سال های زندگی کودک مهمترین دوره آموزش به شمار می رود . در صورتی که امکانات مناسب در دسترس آنان قرار گیرد شخصیت و یادگیری و هوش بسط و گسترش قابل ملاحظه ای می یابد. از آنجایی که بازی مقدمۀ یادگیری و وسیله ای برای پرورش رشد کودک است،کودک به وسیله بازی یاد می گیرد گوش کند، آموزش ها را دنبال کند، به دستورالعمل های بازی پاسخ دهد، تصمیم گیری...

ادامه ...
image

کاردرمانی کودکان چیست؟

 کاردرمانی "Occupational therapy"، شاخه ای از علوم پزشکی است که هدف آن توانمند سازی کودکان به گونه ای است که بتواند به طور مستقل زندگی کند، مولد باشد و از زندگی خود لذت ببرد.  کودکی که از مداخله کاردرمانی بهره می برد، به علل مختلفی در استفاده از تمام و یا برخی مهارتهای خود، اعم از حرکتی، شناختی، ادراکی، رفتاری و یا گفتاری دچار ضف و ناتوانی...

ادامه ...