image

کودکم بیش فعال است یا خیر

 به سوالات زیر پاسخ دهید چنانچه پاسخها برایتان نگران کننده است، برای اطمینان از تشخیص اینکه کودکتان بیش فعال هست یا خیر نیاز به ارزیابی کامل زیر نظر کاردرمان دارید: کودکم خصوصیات زیر را دارد و با این شدت؛ هیچ وقت، به ندرت، به طور متوسط، نسبتاً زیاد، خیلی زیاد 1- فعال، ناآرام، همیشه در حال حرکت  2- ترس از...

ادامه ...
image

چه كودكاني در معرض خطر ابتلا به لكنت هستند؟

 يادگيري  تكلم  هميشه  ساده  نيست .  بعضي از كودكان  هنگام اداي  كلمات ،  صداي ابتداي آنها را مي كشند يا تكرار مي نمايند.تكرارها، كشيده گوييها و مكثها  باعث  قطع  رواني  گفتار ميشوند. زماني هم  كه  نارواني همراه  با سفتي عضلات  گفتاري ، تغيير در زير و بمي  يا بلندي صدا يا  ترس باشد ، لكنت بروز پيدا كرده است.در سنين بين دوتاپنچ سالگي...

ادامه ...